Câu hỏi thường gặp

Hội đồng khoa học của GENTIS là những cán bộ khoa học có học hàm, học vị, với bề dày kinh nghiệm lâu năm về di truyền và công nghệ sinh học, với uy tín cao trong ngành xét nghiệm y tế. Các kết quả xét nghiệm thực hiện tại GENTIS được đa số tòa án, đại sứ quán chấp nhận.

Gentis sẽ trả kết quả theo đúng thông tin người nhận được đăng ký trên phiếu yêu cầu xét nghiệm. Trong trường hợp khách hàng đăng ký trả kết quả qua điện thoại, khi có người đọc được mật khẩu thì người đó sẽ được quyền biết kết quả, người đứng đơn phải chịu trách nhiệm về việc để lộ thông tin của mình.​

GENTIS đảm bảo kết quả làm ở đâu cũng sẽ giống nhau, nếu như đầu vào của mẫu được kiểm soát và sử dụng chung công nghệ xét nghiệm (công nghệ tại GENTIS sử dụng giống như Viện KHHS, cũng như các nước tiên tiến trên Thế giới); một số đơn vị có sử dụng công nghệ khác, nhưng về cơ bản cũng có thể so sánh được với nhau.

Tất cả các mẫu được thu theo đúng hướng dẫn đều có cho kết quả chính xác như nhau. Trường hợp đặc biệt với mẫu máu, nếu người cần xét nghiệm mới được truyền máu trong vòng 6 tháng hoặc ghép tủy xương vui lòng liên hệ tới Hotline 1800 2010 của GENTIS để được tư vấn chi tiết.

Tất cả các xét nghiệm di truyền tại GENTIS đều được đảm bảo có độ chính xác như nhau, xét nghiệm ADN dân sự và xét nghiệm ADN pháp lý chỉ khác nhau ở yêu cầu trong quá trình thu mẫu...

Tính xác suất là để bảo đảm tính khoa học và khách quan. Trong quần thể người vẫn có xác suất các alen (gen) trùng nhau một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên vẫn có thể nói là đạt 100% khi số các locus gen được phân tích càng nhiều thì độ tin cậy càng cao, thông thường là từ 16 locus gen trở lên.

Các xét nghiệm tại GENTIS tuân thủ 100% theo quy trình chuẩn của các phòng thí nghiệm quốc tế, được quản lý theo ISO 9001-2015; tất cả mẫu xét nghiệm đều được đánh mã vạch, có phần mềm để so sánh tất cả các dữ liệu của những người đã làm tại GENTIS.

Độ chính xác của tất cả các gói xét nghiệm ADN huyết thống là 100% trong trường hợp KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống và chính xác đến 99,999999998% trong trường hợp CÓ quan hệ huyết thống, và có thể làm cơ sở pháp lý cả trong và ngoài nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 24/7:

DMCA.com Protection Status © Copyright 2017 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved