Có nhầm lẫn mẫu trong quá trình xét nghiệm?

Thực hiện xét nghiệm ADN có thể bị nhầm lẫn mẫu dẫn đến nhầm lẫn kết quả hay không?

Về lý thuyết thì có thể nhầm lẫn, nhưng điều đó chưa từng xảy ra tại GENTIS do: GENTIS luôn tuân thủ theo quy trình xét nghiệm ADN chuẩn của các phòng thí nghiệm quốc tế, được quản lý theo ISO 9001-2015, tất cả các mẫu xét nghiệm ADN tại GENTIS đều được đánh mã vạch; có phần mềm để so sánh tất cả các dữ liệu của những người đã thực hiện xét nghiệm di truyền tại GENTIS. Tất cả các nhân viên làm xét nghiệm tại GENTIS đều có cơ sở dữ liệu ADN để tránh nhầm lẫn mẫu trong quá trình thực hiện xét nghiệm.

Gọi ngay tổng đài tư vấn miễn phí:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2017 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved