Kết quả của GENTIS có thể làm cơ sở pháp lý cả trong và ngoài nước?

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm xét nghiệm ADN GENTIS có chính xác không? Có đảm bảo được tòa án/ sở tư pháp chấp nhận? Kết quả xét nghiệm có thể làm bằng chứng trước tòa cũng như có được chấp nhận khi làm thủ tục tại lãnh sứ quán ở các nước hay sở tư pháp hay không?

Độ chính xác của tất cả các gói xét nghiệm ADN huyết thống là 100% trong trường hợp KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống và chính xác đến 99,999999998% trong trường hợp CÓ quan hệ huyết thống, và có thể làm cơ sở pháp lý cả trong và ngoài nước.

GENTIS đã tham gia Mạng lưới khoa học hình sự Châu Á; là đơn vị cung cấp, chuyển giao về thiết bị, công nghệ cho các đơn vị làm về ADN ở Việt Nam. Sở tư pháp và đại sứ quán trong và ngoài nước đều chấp nhận, riêng Đại sứ quán Trung Quốc đã chỉ định công dân Trung Quốc sống tại Việt Nam đến GENTIS để thực hiện xét nghiệm. Với các tòa án, GENTIS đã cung cấp dịch vụ xét nghiệm sau khi được trưng cầu, dưới sự giám sát trong suốt quá trình thực hiện thủ tục và thu mẫu, nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác 100%.

Gọi ngay tổng đài tư vấn miễn phí:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2017 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved