Kết quả xét nghiệm ADN của GENTIS khác kết quả của đơn vị nhà nước không?

Kết quả xét nghiệm ADN của GENTIS khác kết quả của đơn vị nhà nước không? Nếu kết quả xét nghiệm ADN tại GENTIS khác với kết quả của những đơn vị khác thì Công ty GENTIS sẽ giải quyết như thế nào?

Các xét nghiệm di truyền tại GENTIS đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt chung, đạt chuẩn theo yêu cầu của những phòng xét nghiệm quốc tế. Bởi vậy, GENTIS đảm bảo kết quả xét nghiệm ADN làm ở đâu cũng sẽ giống nhau, nếu như đầu vào của mẫu được kiểm soát và làm cùng công nghệ với nhau (Bộ Kit của GENTIS sử dụng giống như bộ Kit đang được sử dụng tại Viện Khoa Học Hình Sự, cũng như các nước tiên tiến trên Thế Giới); một số đơn vị có sử dụng bộ Kit khác, nhưng về cơ bản vẫn có thể so sánh được với nhau. Việc nhà nước hay tư nhân không quan trọng, khoa học đích thực sẽ không có gianh giới phân biệt nhà nước hay tư nhân. Thậm trí, GENTIS còn chủ động được cả kinh phí, nhân lực và công nghệ, liên tục cập nhật kỹ thuật và hệ thống máy xét nghiệm hiện đại; mặt khác Nhà nước chưa có nhiều đơn vị làm được kỹ thuật này. Nên kết quả là hoàn toàn chính xác.

Gọi ngay tổng đài tư vấn miễn phí:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2017 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved