Tại sao kết quả xét nghiệm ADN không được chính xác 100%?

Kết quả phân tích ADN trả lời xác suất cha - con là 99.998712%, khi kết quả không được 100% vậy liệu có sai sót gì không?

Tính xác suất trong xét nghiệm ADN ở khoảng 99.998712% là để bảo đảm tính khoa học và khách quan vì trong quần thể người vẫn có xác suất các alen (gen) trùng nhau một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên, vẫn có thể nói là đạt 100% bởi khi số locus gen được phân tích càng nhiều thì độ tin cậy của cuộc xét nghiệm càng cao (thông thường là từ 16 locus gen trở lên). Trong trường hợp tính xác suất là 99.998712% thì khả năng để có một người đàn ông khác là cha đẻ chỉ với xác suất 0,001288% - điều này là không tưởng. Thực tế người bố sinh học (bố đẻ đích thực) thì chỉ có một.

Gọi ngay tổng đài tư vấn miễn phí:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2017 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved