Vợ hay chồng được quyền biết kết quả xét nghiệm ADN của con?

Phiếu yêu cầu xét nghiệm có đăng ký tên cả hai vợ chồng tôi, thì cả hai đều có quyền được biết kết quả xét nghiệm?

Theo quy định về làm thủ tục xét nghiệm ADN, cả hai người đều có quyền được biết kết quả xét nghiệm ADN của con khi căn cứ vào hồ sơ đã thống nhất, đây là điều mang tính pháp lý. Vì cả hai vợ chồng đã đăng ký trả kết quả xét nghiệm qua điện thoại (mật khẩu được thông báo khi làm thủ tục xét nghiệm), khi có người đọc đúng mật khẩu thì người đó được quyền biết kết quả xét nghiệm, người đứng tên trong đơn yêu cầu xét nghiệm phải chịu trách nhiệm về việc để lộ thông tin của mình. Trong trường hợp không có mật khẩu thì kết quả xét nghiệm được trao cho người có giấy hẹn.

Gọi ngay tổng đài tư vấn miễn phí:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2017 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved