Xét nghiệm ADN thông thường có chính xác như trong xét nghiêm pháp lý?

Kết quả xét nghiệm ADN thông thường có chính xác bằng kết quả xét nghiệm cho thủ tục pháp lý không?

Các xét nghiệm di truyền tại GENTIS đều có kết quả hoàn toàn chính xác như nhau, vì tất cả mẫu xét nghiệm đều được đánh mã vạch, tiến hành theo một quy trình xét nghiệm nghiêm ngặt chung, đạt chuẩn quốc tế; Hai hình thực xét nghiệm ADN này chỉ khác nhau ở thủ tục làm xét nghiệm đó là: Đối với xét nghiệm cho thủ tục pháp lý thì GENTIS chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên quan đến cá nhân xét nghiệm. Còn thủ tục trong xét nghiệm ADN thông thường sẽ chỉ quản lý và kết luận trên các mẫu xét nghiệm mà không thể kiểm soát được nguồn gốc mẫu (Ví dụ: Người yêu cầu xét nghiệm tự thu mẫu, lấy mẫu của anh A nhưng lại khai là của anh B và có thể nộp mẫu xét nghiệm trực tiếp tại Trung tâm xét nghiệm hoặc qua đường bưu điện)...

Gọi ngay tổng đài tư vấn miễn phí:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2017 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved